சர்வதேச ஆன்லைன் மருத்து

GET THE APP

சுருக்கம்/குறியீடு

ஜே கேட், ஜெனமிக்ஸ் சுருக்கம், கூகுள் ஸ்கலர், ஐஎஸ்ஏ (இந்திய அறிவியல் சுருக்கங்கள்), சிஏஎஸ் டேட்டாபேஸ் (கெமிக்கல் அப்ஸ்ட்ராக்ட் சர்வீசஸ்), சிஏபிஐ (யுகே), இன்டெக்ஸ் கோப்பர்நிகஸ், ஹினாரி, ஐபிஎஸ்சிஓ, உல்ரிச்சின் பீரியடிகல்ஸ் டைரக்டரிகள், தாவரவியல் ஆய்வுகள், தாவரவியல் ஆய்வுகள் அலங்கார தோட்டக்கலை, தாவர மரபியல் வளங்கள் சுருக்கங்கள், பன்றி செய்திகள் மற்றும் தகவல், பால் அறிவியல் சுருக்கங்கள், விவசாய பொருளாதாரம், ஒட்டுண்ணியியல் தகவல் தரவுத்தளம், உணவு மற்றும் தகவல் மறுசீரமைப்பு டேட்டாபேஸ், ஆர்கானிக் ரிசர்ச் டேட்டாபேஸ், குலோபல் ஹெல்த், எபிசி கெமிஸ்ட்ரி, சென்ட்ரல் ஸ்கிலோபல் ஹெல்த்.

ஆய்வுக் கட்டுரை

Partner Relations and Work Stress Modulating Health Issues

Ann-Christine Andersson Arntén, Bengt Jansson and Trevor Archer

Two hundred and twelve participants, 135 male and 77 female, derived from several different occupations, responded to questionnaires based upon several self-report instruments i..மேலும் பார்க்க»

கருத்து

Global Amnesia: Silent Brain Infarction Frequency

Nida Fatima

To assess the frequency and pattern of acute DWI lesions outside the hippocampus in patients with Transient Global Amnesia (TGA). Patients who presented with TGA and were hospit..மேலும் பார்க்க»

குறுகிய தொடர்பு

Rural and urban biowaste valorisation: a list of feedstocks, technologies, and manufacturing chains

J.W.A. Langeveld

மேலும் பார்க்க»

ஆய்வுக் கட்டுரை

Back Pain during Pregnancy and Quality of Life of Pregnant Women

Ibanez G, Khaled A, Renard JF, Rohani S, Nizard J, Baiz N, Robert S, Chastang J

Background: This study aimed to compare the quality of life (QOL) of women with low back pain and women without low back pain during pregnancy. Methods: We conducted a cross-sec..மேலும் பார்க்க»

சுருக்கங்கள்

Ultrasensitive fluorogenic detection of miR-144 with hybridization chain reaction and silver nanoclusters

Wong Zheng Wei, New Siu Yee

Problem statement: MicroRNAs (miRs) are short single-stranded RNAs that regulate the pathophysiological processes in the body. On the onset of nasopharyngeal cancer, miR-144 is ..மேலும் பார்க்க»

தலையங்கங்கள்

Past conference report Genetics and Molecular biology

Dr. DAIFULAH ALZAHRANI

Genetics and Molecular biology Webinar organized in Paris, France during November 30, 2020. Genetics and Molecular biology 2020 will be delivering their presentations on their r..மேலும் பார்க்க»